Projekt UE

East Service Paweł Świderski realizuje projekt Internacjonalizacja EAST SERVICE PAWEŁ ŚWIDERSKI poprzez ekspansję firmy na nowe rynki zagraniczne dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotu z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wyjazdy zagraniczne oraz wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorstwo EAST SERVICE Paweł Świderski we wprowadzeniu swoich usług na wybrane rynki zagraniczne.

Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-06-0103/21.

Dofinansowanie projektu z UE: 194 395,00 zł